Här visas bara de kurser som använder LTHs Moodle som lärplattform. Designvetenskapers övriga kurser hittar du via http://www.design.lth.se/utbildning/

Kurs i belastnings- och kognitionsergonomi för Teknisk design-studenter i årskurs 3 och Medicin och teknik-studenter i årskurs 4.

Foto: Ett barn med mobil och hörlurar pekar framåt

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig. Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.