Här visas bara de kurser som använder LTHs Moodle som lärplattform. Designvetenskapers övriga kurser hittar du via http://www.design.lth.se/utbildning/

Arbetar du med design och är intresserad av att bidra till ett inkluderande samhälle? Då är kursen ”Design och kognitiv tillgänglighet” något för dig.

Du får inblick i vilka utmaningar kognitiv tillgänglighet innebär för produkter, tjänster och miljöer – och introduceras till arbetssätt, metoder och insikter som testas individuellt och i grupp. Kursen ger dig praktiskt användbara verktyg för att utforma kognitivt tillgänglig design i ett samhälle för alla. 

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) både som process och som resultat.

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera produkter, tjänster och miljöer och avgöra hur väl de uppfyller kriterier för universell och inkluderande design. Vidare tränas studenten också i att föreslå möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för universell och inkluderande design.

Save

Programkurs för C3 och valfri kurs för D4. Projektkurs som syftar till att fördjupa och bredda kunskaper och färdigheter i interaktionsdesign, programmering, gränssnitt och användarcentrerade metoder.

Foto: Ett barn med mobil och hörlurar pekar framåt

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig. Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.

Denna kurs är inriktad på metoder för användarmedverkan och samskapande designprocesser. Kursen behandlar processen: hur man tar fram nya idéer och produkter, tjänster, miljöer eller program tillsammans med människor ur målgrupperna. Kursen riktar sig till personer med olika bakgrund som yrkesarbetar med, eller har kunskap om produktutveckling, arkitektur, policyfrågor, tjänstedesign eller som fattar beslut om design som påverkar människor.

Save