Här visas bara de kurser som använder LTHs Moodle som lärplattform. Designvetenskapers övriga kurser hittar du via http://www.design.lth.se/utbildning/

Kan man hitta glädje som cancersjuk?
Hur hanterar man livet som kroniskt sjuk och/eller närstående till kroniskt sjuk?

Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes? 

Kursen kombinerar teori med praktiskt arbete med vårdnavigering utifrån patient- och närståendeperspektiv. 

Kursen ges vid Institutionen för Designvetenskaper (Lunds Tekniska Högskola) i samverkan med Kliniska vetenskaper (Medicinska fakulteten) och Socialhögskolan (Samhällsvetenskapliga fakulteten).

Foto: Ett barn med mobil och hörlurar pekar framåt

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig. Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.